Sakura Hoshino phải sống một mình trongg những ngày qua, vì mẹ em nó đi làm vắng nhà. Tên hàng xóm trung niên đã biết được, và đã lại gần la liếm kiếm câu chuyện. Biết em này mới lớn, dễ gạt, anh ta đã gạ gẫm, tán tỉnh bằng vài câu đường mật thế là em này đã đổ đứ đừ. Cả hai sau đó nện nhau cực cháy, ông chú này đã hướng dẫn, đưa em nó vào đời thành một người có kinh nghiệm tình trường luôn. Caauc huyện diễn biến như thế nào, mời anh em cùng đón xem!!