Karen Yuzuriha một cô gái trẻ, mới lớn, lại có niềm đam mê lớn với môn tình dục. Vì em nó còn nhỏ, chưa trải qua nhiều mối tình, nên kinh nghiệm của em nó cực kỳ ít, vì thế đã mạnh dạn nhờ ông anh rể chỉ bảo. Ông anh này ban đầu cũng khá run, khá rén, nhưng sau đó đã nhận đào tào cô em vợ này đến nơi đến trốn. Thế là từ đó ông anh này, nện cô em vợ ra trò, còn cô em này có sự cầu tiến cao, ông anh này bắt làm gì thì làm cái đó. Liệu mọi chuyện sau đó ra sao, mời anh em cùng đón xem!!