Amami Tsubasa phải bán mình cho đám người xã hội đen, vì chồng của em nó đang mắc nợ rất nhiều. Ngày ngày em nó phải ở nhà tên chủ nợ đó, phục vụ mọi thứ, thậm chí là cả tình dục. Liệu đến bao giờ em nó mới trả được hết nợ….

Thể loại:

Tags: