Ai Hongo mặc dù đã có chồng, nhưng em nó vẫn không thể thỏa mãn được con cu bé đó và đã đi tìm những con cu dài khỏe để nện nhau cho phê. Biết ông chủ mình sở hữu con cu như vậy em nó đã gạ gẫm ông này cho bằng được. Ban đầu ông sếp này cũng  ngán em nó lắm, nhưng đực cái em này nhiệt tình nên ông ta đã cho em nó biết thế nào là lễ độ. Cả hai cứ thế chịch nhau ngay tại cửa hàng….

Thể loại:

Tags: